1. Anasayfa
 2. Güncel Finans Haberleri

Borsada Sık Kullanılan Terimler Nelerdir?


0

Borçlu Hesap Dönemi Nedir?

Bir şirketin faaliyet dönemi içinde yaptığı harcamaların finanse edilmesi için borçlanma ihtiyacı doğar. Bu süreçte şirket, borçlu hesap dönemini kullanarak harcamalarını finanse etmeyi tercih edebilir. Borçlu hesap dönemi, şirketin satıcılarından mal veya hizmet alırken ödeme yapmak yerine, bir sonraki dönemde ödeme taahhüdünde bulunması anlamına gelir.

Borçlu hesap dönemi uygulaması birçok avantaj sağlayabilir. Öncelikle, şirketin nakit akışını düzenlemek için kullanılabilir. Harcamaların anında ödenmesi yerine, şirket borçlu hesap dönemini kullanarak zamanlamayı kendisi belirleyebilir. Böylece, nakit akışı tedarik zinciri ve müşteri ilişkileri gibi önemli faktörler göz önünde bulundurularak daha etkin bir şekilde yönetilebilir.

Borçlu hesap dönemi, aynı zamanda şirketler için likidite yönetimi açısından da önemlidir. Şirketler, borçlu hesap dönemi ile kısa vadeli borçlarını uzatabilir ve nakit rezervlerini koruyabilirler. Bu, şirketin finansal güvenliğini sağlamak ve işletme sermayesini daha etkin bir şekilde kullanmak için fırsat sunar.

 • Borçlu hesap dönemi avantajları:
 • – Nakit akışını düzenleme imkanı sağlar.
 • – Likidite yönetimini kolaylaştırır.
 • – Harcamaların zamanlamasını şirketin kontrolüne bırakır.
 • – Borçlanma maliyetlerini düşürebilir.
Borçlu Hesap Dönemi Avantajları Dezavantajları
Nakit akışını düzenleme imkanı Ödeme gecikmesi riski
Likidite yönetimini kolaylaştırma Alacak tahsilatında zorluk yaşanması
Harcamaların zamanlamasını kontrol etme İlişkilerin bozulma riski
Borçlanma maliyetlerini düşürme

Likidite Oranı Nasıl Hesaplanır?

Likidite oranı, bir şirketin kısa vadeli borçlarını karşılayabilme yeteneğini ölçmek için kullanılan önemli bir finansal göstergedir. Likidite oranı, şirketin likit varlıklarını (nakit, stoklar, alacaklar vb.) mevcut kısa vadeli borçlarına göre ne kadar karşılayabileceğini gösterir. Bu oran, şirketin likidite durumunu ve mali gücünü değerlendirmek için yatırımcılar, kredi verenler ve analistler tarafından sıklıkla kullanılır.

Likidite oranı, genellikle iki farklı metrik kullanılarak hesaplanır:

 1. Akut Likidite Oranı (Acid Test Ratio): Bu oran, nakit, banka hesapları, piyasa değeri yüksek olan menkul kıymetler ve alacaklar gibi likit varlıkları mevcut kısa vadeli borçlarla (tedarikçilere olan borçlar, kısa vadeli krediler vb.) karşılaştırır. Akut likidite oranı formülü şu şekildedir: Akut Likidite Oranı = (Likit Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar).
 2. Döner Varlık Oranı (Current Ratio): Bu oran, hem likit hem de daha az likit olan tüm varlıkları (nakit, stoklar, alacaklar, uzun vadeli alacaklar vb.) mevcut kısa vadeli borçlarla karşılaştırır. Döner varlık oranı formülü şu şekildedir: Döner Varlık Oranı = (Döner Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar).

Likidite oranını hesaplarken, yüksek bir oranın şirketin mali sağlığını gösterdiği düşünülür. Yüksek likidite oranı, şirketin kısa vadeli borçlarını karşılamak için yeterli likit varlıklara sahip olduğunu gösterirken, düşük bir oran ise şirketin likidite sorunları yaşayabileceğini ve finansal güçlüklerle karşılaşabileceğini gösterebilir.

Temettü Verimi Nasıl Değerlendirilir?

Temettü verimi, bir hisse senedinin hissedarlara ödediği temettü miktarının hisse senedinin fiyatına oranıdır. Bu oran, yatırımcılar için önemli bir değerlendirme kriteridir çünkü temettü verimi, hisse senedinin sağladığı geliri yatırımcının yatırımına olan geri dönüşünü gösterir.

Temettü verimi hesaplamak için şu formül kullanılır:

Temettü Verimi = Hisse Senedinin Temettüsü / Hisse Senedinin Fiyatı x 100

Örneğin, bir hisse senedinin temettüsü 2 TL ise ve hisse senedinin fiyatı 50 TL ise, temettü verimi şu şekilde hesaplanır:

 • Hisse Senedinin Temettüsü = 2 TL
 • Hisse Senedinin Fiyatı = 50 TL

Temettü Verimi = (2 TL / 50 TL) x 100 = 4%

Bu hesaplama sonucunda, hisse senedinin temettü verimi %4 olarak bulunur. Yatırımcılar, yüksek temettü verimi olan hisse senetlerini tercih ederek daha fazla gelir elde etmeyi hedeflerler.

Takipçi Sayısı ve Fiyat İlişkisi

Takipçi sayısı, günümüzün dijital dünyasında birçok insan ve işletme için oldukça önemli bir ölçüt haline gelmiştir. Sosyal medya platformları aracılığıyla takipçi sayısını artırmak, geniş bir kitleye ulaşmak ve popülerlik kazanmak isteyenler için vazgeçilmez bir hedef haline gelmiştir. Ancak, takipçi sayısı ile fiyat ilişkisi arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu yazıda, takipçi sayısı ve fiyat arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.

Liste ve tablo HTML etiketlerini kullanarak, takipçi sayısı ve fiyat arasındaki ilişkiyi daha içerikli bir şekilde sunabiliriz. Aşağıda liste halinde bazı faktörleri sıraladık:

 • Kaliteli içerik üretimi
 • Etkileşim ve geri bildirimlerin önemi
 • Pazarlama stratejileri ve reklam kampanyaları
 • Doğru hedef kitle analizi

Takipçi sayısını artırdıkça, birçok avantaja sahip olabilirsiniz. Özellikle işletmeler için, takipçilerin artması markanın bilinirliğini ve müşteri tabanını genişletme şansını artırır. Ancak, takipçi sayısının artmasıyla fiyat ilişkisi de ortaya çıkmaktadır. Birçok influencer veya marka, takipçi sayısına göre reklam ücreti belirlemektedir. Bu da takipçi sayısı ile fiyat arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Tablo olarak takipçi sayısı ve fiyat ilişkisini daha açık bir şekilde gösterebiliriz:

Takipçi Sayısı Reklam Fiyatı
10.000 500 TL
50.000 1.000 TL
100.000 2.000 TL

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, takipçi sayısı arttıkça reklam fiyatlarının da arttığı gözlemlenebilir. Bu da takipçi sayısı ve fiyat arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, takipçi sayısının yanı sıra etkileşim, hedef kitle, içerik kalitesi gibi faktörler de fiyat belirlemede etkilidir.

Piyasa Yapıcısı Kimdir?

Piyasa yapıcısı, finansal piyasalarda alıcılar ve satıcılar arasında fiyat istikrarını sağlayan ve işlem hacmini artırmaya çalışan bir katılımcıdır. Piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösteren kurumlar, genellikle borsalarda ve diğer finansal piyasalarda görev yaparlar. Piyasa yapıcısı olarak görev yapan kurumlar, belirli bir enstrümanın alım satımını sürekli olarak gerçekleştirerek likidite sağlar ve piyasadaki dalgalanmaları ve oynaklığı sınırlar.

Piyasa yapıcısı, alım satım faaliyetlerini gerçekleştirirken belli bir marj üzerinden alım ve satım fiyatları belirler. Bu marj, piyasa yapıcısının işlemlerden elde ettiği karı temsil eder. Piyasa yapıcısı aynı zamanda alıcı ve satıcıların emirlerini eşleştirerek işlem hacmini artırır ve likidite sağlar. Böylece, piyasada istikrarlı bir fiyat oluşumu sağlanır ve yatırımcıların alım satım işlemlerini daha kolay gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Piyasa yapıcılığı genellikle önemli hisse senetleri ve diğer likit enstrümanlar için uygulanır. Bir piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösteren kurumlar, genellikle borsanın belirli bir pazarında veya belirli bir enstrüman için atanan özel bir rol üstlenirler. Bu rol, likidite sağlamanın yanı sıra piyasada dürüst ve adil bir ortamın korunmasını da kapsar. Piyasa yapıcısı, alıcılar ve satıcılar arasında bilgi akışının düzenlenmesini ve adil bir alım satım platformunun sürdürülmesini sağlar.

 • Piyasa yapıcısının başlıca görevleri şunlardır:
 • Belirli bir enstrümanın alım satımını sürekli olarak gerçekleştirmek
 • Alıcı ve satıcıların emirlerini eşleştirmek
 • Belli bir marj üzerinden alım ve satım fiyatları belirlemek
 • İşlem hacmini artırmak ve likidite sağlamak
 • Piyasadaki dalgalanmaları sınırlamak ve fiyat istikrarını sağlamak
Piyasa Yapıcısı Avantajları Piyasa Yapıcısı Dezavantajları
– Likidite sağlar – Marjla çalışır, risk taşır
– Piyasadaki dalgalanmaları sınırlar – Piyasadaki emir akışını düzenlemek için bilgi kullanır
– Alım satım işlemlerini kolaylaştırır – Fiyat manipülasyonu riski taşır

Sık Sorulan Sorular

Soru: Borçlu Hesap Dönemi Nedir?

Cevap: Borçlu hesap dönemi, bir şirketin borçlarını geri ödeme süresini ifade eder. Bu dönem genellikle bir yıl olarak belirlenir ve şirketin borçlarını ne zaman ödeyeceğini belirlemek için kullanılır.

Soru: Likidite Oranı Nasıl Hesaplanır?

Cevap: Likidite oranı, şirketin kısa vadeli borçlarını ödemek için sahip olduğu likid varlıkların ne kadar etkili olduğunu gösteren bir finansal orandır. Likidite oranı, şirketin nakit, stoklar ve alacaklardan oluşan likid varlıklarının, kısa vadeli borçları karşılama kabiliyetini belirlemek için hesaplanır. Likidite oranını hesaplamak için, likit varlıkları kısa vadeli borçlara bölmek gerekir.

Soru: Temettü Verimi Nasıl Değerlendirilir?

Cevap: Temettü verimi, bir hisse senedinin temettüsünün, o hisse senedinin fiyatına oranlanmasıyla elde edilen bir orandır. Temettü verimi, yatırımcıların hisse senetleriyle ne kadar gelir elde edebileceğini gösterir. Daha yüksek bir temettü verimi, yatırımcılar için daha çekici olabilir çünkü hisse senedinin fiyatına oranla daha yüksek bir getiri sağlar.

Soru: Takipçi Sayısı ve Fiyat İlişkisi Nedir?

Cevap: Takipçi sayısı ve fiyat ilişkisi, sosyal medya platformlarında hesap sahiplerinin takipçi sayılarının, bir ürünün veya hizmetin fiyatını nasıl etkileyebileceğini gösterir. Daha fazla takipçisi olan hesap sahipleri, daha geniş bir kitleye erişim sağladığı için iş ortaklarından daha yüksek fiyat talep edebilirler. Ancak, takipçi sayısı tek başına bir hesabın değeri hakkında tam bir gösterge olmayabilir, aynı zamanda etkileşim oranı ve kalite de önemlidir.

Soru: Piyasa Yapıcısı Kimdir?

Cevap: Piyasa yapıcısı, finansal piyasalarda alıcılar ve satıcılar arasında likidite sağlamak ve alım satım işlemlerini kolaylaştırmak için görevlendirilen bir aracı kurumdur. Piyasa yapıcısı, belirli bir finansal aracın alım satımını yapar ve sürekli bir teklif sunarak likidite sağlar. Piyasa yapıcıları, alıcıların ve satıcıların birbirini bulmasına yardımcı olur ve piyasaların daha düzenli çalışmasını sağlar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir